Meny

Startside

Ordliste

Dialekthjørnet

 

 

Forf. underviser i fremmedspråk og historie ved Røros vgs.

Om me sjøl

NB: POAs dialektside har fått nytt utseende og ny adresse:

http://poasdialektside.wordpress.com/

 

Dette er en samling ord og uttrykk brukt i Holtålen.

De er registrert av Per Olav Almås (f.1945), oppvokst og bosatt ved Eidet (Ea).

BEGRENSNINGER:

  1. Faguttrykk/yrkesterminologi er stort sett holdt utenfor denne samlinga.
  2. Det er ikke gjort noe forsøk på å finne ut hva som måtte være typisk ålbygg-/haltdalsdialekt. I mange tilfeller dreier det seg om dialektvarianter/varianter av standard norsk.
  3. Alle ord og uttrykk er registrert brukt i andre halvpart av det 20. århundre. Noen av dem er i dag sjeldne og virker gammelmodige.
  4. Det er ikke brukt lydskrift, men skrivemåten er forsøkt lagt så nær uttalen som mulig. Dermed brytes noen staveregler, for eksempel i bruk av enkelt-/dobbeltkonsonant.

Unntak: Den spesielle ø-lyden vi har i gauk, bløt, golv, Gauldal etc. er skrevet Ò.

 Forfatteren har under foreløpig siste hånd på verket hatt tilgang til og hjelp av:

  • Tor Erik Jenstad/Arnold Dalen: Trønderordboka. Tapir Forlag.
  • Hans A. Haugen: Ord og uttrykk fra Ålen. Ålen Folkebibliotek.
  • Georg Melien: Ord og uttrykk på Haltdalsdialekt. Private notater.
  • Jon Åsvold: Private notater.
  • Viktigste muntlige kilder var mine foreldre, eldre slektninger og naboer jeg snakket med og hørte på i min barndom og ungdom.

 

20©00